16 °C

Бизнесът очаква с близо 10 % по-нисък ръст на инвестициите тази година

Спад на инвестициите с 9.5% в сравнение с предходната 2016 година очакват през тази представителите на бизнеса у нас. Това показват резултатите от Инвестиционната бизнес анкета 2 на Националния статистически институт, проведена сред промишлените предприятия през октомври.

Очакванията са производството на стоки за междинно потребление да имат най-голям относителен дял в инвестициите. Прогнозите са за малко над 39.%. Следващото най-силно ниво ще са енергетичните и свързаните с водата сектори -24.0% и инвестициите при производството на недълготрайни потребителски стоки-20.5%.

Според анализа на бизнес анкетата, прогнозата за 2018 г. е за продължаващ спад на инвестициите в промишлеността. Разчетите сочат, че това ще се случи с около 4.8 % спрямо 2017 г., като около 25 на сто от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година.

През следващата година с най-голям дял в промишлеността се очаква да бъдат инвестициите за увеличаване на производствения капацитет – 33.1%. От общия стойностен обем на инвестициите в

промишлеността на второ място с 29. 3% дял са предвидените инвестиции за заместване на износеното оборудване. Следват тези за механизация или автоматизация на съществуващи

производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии- с 23.0 %, ивестициите за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други – са с прогнозен дял 14.6%.

Търсенето на продукцията им, финансови ресурси или очаквани

печалби, са двата най-стимулиращи фактори, които бизнесът посочва, че могат да влияят върху мениджърските им решенията за инвестиции догодина.

 Haskovo.net


Последни новини