25 °C

Матемагия

В това видео, матемагьосникът Артър Бенджамин се състезава с отбор калкулатори да изчисли квадрати на 3-цифрени числа, решава друго сложно уравнение на ум и познава няколко рождени дни. Как го прави? Той сам ще ви каже.

Последни новини