9 °C

След СА и ГЕРБ пита за публичните регистри на сайта на общината

В сайта на Общината липсва публикувана информация за фирмите, с които тя има сключени договори за услуги и доставки. Примерът бе даден от ГЕРБ-съветниците в Асеновград на пресконференция в подкрепа на твърдението им за непрозрачно управление от страна на кметската администрация. На последната сесия зададох точно такъв въпрос, отговорът на кмета беше, че ако ние - съветниците, искаме, може да ни бъде предоставена въпросната информация. Но ако ние, като общински съветници, можем да я получим, как да я получат гражданите? Затова от ГЕРБ ще продължим да задаваме този въпрос. Категорични сме, че ангажиментите за откритост трябва да се изпълняват, заяви пред медиите Ангел Димитров.

Всъщност още на 17 май Съюз за Асеновград (СА) разпространи чрез медиите отворено писмо до кмета Емил Караиванов със следния текст: "Сдружение Съюз за Асеновград, граждани и родители питат Община Асеновград, кога ще въведе електронен регистър в сайта на Общината на всички възлагани от нея обществените поръчки-изпълнител, предмет, дата на сключване на договора, дата на започване на изпълнението, етапи на изпълнение и плащане, дата на завършване на поръчката, стойност на договора, предвидени неустойки. Сега се налага постоянно да се пита чрез актуални въпроси, задавани от общински съветници за всяка поръчка до къде е стигнала и какво се плаща. Ако се въведе регистъра за всички възлагани поръчки ще се гарантира прозрачност на разходваните общински средства и гражданите ще следят лесно за изпълнението им. Има неяснота в обществото какво става с довършването на пешеходния мост и обезопасяването му, изпълнението на поръчката за озеленяване и доставка на растителни видове, сезонното третиране на зелените площи против насекоми."

Писмото обаче не бе официално входирано и отговор от страна на общинското ръководство така и не последва. Малко по-късно на сесия съветникът от ГЕРБ Ангел Димитров вече постави въпроса, където му бе отговорено, че ако съветниците искат тази информация (за фирмите, изпълнители на услуги и доставки за общината), тя ще им бъде предоставена. Така и обаче не бе даден конкретен отговор ще бъде ли тя допълнена в Публичните регистри на сайта, където в момента могат да се намерят единствено фирмите - изпълнители на строително-ремонтни дейности на обекти, възложени от общината, на разпоредителни сделки с имоти общинска собственост (неактуализирано от март 2011 г.), на общинската собственост - публична и частна, и на предприети мерки относно извършителите на незаконно строителство(неактуализирано от 2008 г.).

Има също така данни за дружествата с общинско участие в капитал, за обособените части от общински търговски дружества(ОТД), общински нежилищни имоти и обекти на строит., невключени в имуществото на ОТ, за приватизационните договори, подлежащи на приватизационен контрол, сключени преди влизането в сила на ЗПС, както и справка за продажбите (за хода на приватизационния процес в общината). Справката е с последна дата 25 март 2011 г.

За това кой и срещу колко сади цветя, изработва луксозни рекламни каталози и/или филми, доставя гориво, извършна транспортна дейност и т.н. публично достъпна информация на сайта няма. Нито за спечелилите обществените поръчки, нито за тези, на които те са били директно възложени.

К.Нешева

Източник: asenovgrad.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини