13 °C

Имуществените данъци с най-висок ръст на приход в местната хазна

Изпълнението на данъчните приходи към края на юни е с 9 319 лв. по-малко в сравнение със същия период на 2011-та. Това става ясно от отчета за изпъленeнието на бюджета на община Асеновград  за първото полугодие.

Най-високите приходи в хазната са тези от имуществени данъци. При заложени за годината 742 000 лв., до 30 юни са постъпили 530 626 лв., което е близо 72%. Добър ръст има и налогът за МПС-та - 655 074 лв. при предвидени общо за годината 1 110 000 лв.

Не така стоят нещата при приходите от туристически данък. Предвиденият им годишен размер възлиза на 40 000 лв., а до момента общината е взела едва 10 739 лв. Все пак ако се сравнят приходите от туризъм с тези към юни м.г., налице е завишение с около 50%.

При неданъчните приходи (наеми, продажби, такси, девиденти, лихви и т.н.) постъпленията за периода възлизат на 3 274 170 лв. или малко под 36 на 100 от планираното за 2012 г. Постъпленията са най-вече от такси (детски заведения, битови отпадъци, пазари и тържища, социален патронаж, административни услуги и др.) и от продажба на нефинансови активи, в конкретния случай нематериални дълготрайни активи и земя.

Докладната с отчета на общинския бюджет към 30 юни 2012 г. ще бъде разгледана на предстоящата сесия на ОбС на 1 август.

К.Нешева

Източник: asenovgrad.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 18.04.2021

Последни новини