За век Сахара се увеличила със 700 хиляди кв. км

Пустинята Сахара се е увеличила с около 10% от 1920 г., съобщава списание Journal of Climate

От началото на ХХ век на тази планета се наблюдава общо покачване на температурата, при това то е особено рязко през последните десетилетия - например 2016 е най-горещата в историята на метеорологичните наблюдения. Големите климатични промени често водят до това, че по-влажните региони стават още по-влажни, а сухите райони стават по-сухи. Учените предполагат, че изменението на климата може да засегне особено пустините, особено Сахара, която се смята за най-голямата гореща пустиня в света. И въпреки че изследователите ежегодно регистрират промени в размера й, такива наблюдения се провеждат само през последните 17 години и не позволяват да се проследят по-глобални тенденции.

За да разберат как се е променяла Сахара от началото на 20-ти век, Натали Томас (Natalie Thomas) и Сумант Нигам (Sumant Nigam) от Катедрата по атмосферни и океански науки към Университета на Мериленд анализират данни за атмосферните валежи в Африка от 1920 до 2013 г.

Обикновено за пустиня се счита за място, където падат по-малко от 100 милиметра валежи годишно. Освен това учените разглеждат как се е променила температурата на въздуха при повърхността за периода 1850-2015 година.

 

Оказа се, че през периода от 1910 до 2013 г. средният размер на територията на Сахара се е увеличил с около 700 000 квадратни километра или 10 процента, по оценка, основавана на данните от средно годишните валежи.

Анализът на информацията по друг метод показва, че най-забележимите промени се наблюдават през зимата - това време средната стойност достига 2 246 000 квадратни километра (18%) - а най-малките - през лятото (876 000 квадратни километра или 11%).

Изследването на линейните тенденции в сезонната температура на повърхността на въздуха показва, че температурите се увеличават в няколко региона, включително Судан и Северна Африка като тенденциите се проявяват през топлия сезон. Най-общо казано, Северната част от континента се затопля повече от южната през всички сезони. Тенденциите на валежите са разнообразни, но валежите над Големите африкански езера, едни от най-големите сладководни водохранилища обаче са се увеличили

Въпреки че резултатите са само за Сахара, те също могат да се отнасят и за други пустини, отбелязват изследователите. Според учените естествените климатични цикли на Земята влияят най-вече върху разширяването на пустинните граници. Изследователите не изключват, че приносът се дължи на антропогенна промяна на климата, но казват, че окончателните заключения изискват наблюдения, които обхващат по-дълъг период от време.

Източник: nauka.offnews

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини