Асеновградчани вече могат да плащат данъците си онлайн

Официалната интернет страница на община Асеновград вече предоставя възможност за плащане на местни данъци и такси чрез пост-виртуално устройство.

Услугата могат да ползват всички притежатели на банкови карти, обслужвани от системата „Борика“.

Община Асеновград е завършила всички необходими дейности по платформата.

Все още текат процеси на актуализиране и синхронизиране, от страна на горепосочената система, но въпреки това онлайн плащания могат да се извършват.

За да може да се плати чрез пост-виртуално устройство през сайта на община Асеновград е необходим еднократно получаване на ПИН код.

Всеки може да си вземе такъв, като посети лично „Информационния център“ на общинската администрация в стая №201.

ПИН код се издава срещу показан документ за самоличност или чрез нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице.

Веднъж получен, същият може да се ползва постоянно за почти всички електронни услуги, предлагани от интернет сайта на община Асеновград.

Следващите стъпки, за да платите онлайн данъчните си задължения, след като вече имате издаден ПИН код, са следните:

 - посещавате общинския сайт: https://www.asenovgrad.bg/

 - избирате електронни услуги: https://www.asenovgrad.bg/bg/elektronni-uslugi-na-obshtina-asenovgrad

 - кликвате върху задължения към местни данъци: https://mdt.asenovgrad.bg:8444/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf .

В това меню се попълва ЕГН и ПИН кодът, който сте получили от общината.

В справката се визуализират всички задължения за въведеното ЕГН/ЕИК/ЛНЧ. Предоставя се и опцията да се избере какъв тип данък може да се плати и се следва редът на стъпките.

 Идеята на въвеждането на новата услуга е улеснение на жителите на община Асеновград. Целта е да могат да се плащат данъци и такси в удобно за хората време и място.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини