Над 220 деца се включват в "Шарената ваканция"

Детската лятна академия „Шарена ваканция“, която ще забавлява децата на Асеновград и това лято, стартира съвсем скоро.

Интересът към инициативата отново беше огромен.

Записаните за безплатните занимания малчугани наброяват 220.

Абсолютно всички деца, заявили желанието си да участват в „Шарена ваканция“, са одобрени.

Имената им са вписани в списъка с графиците на активностите, независимо от това, в колко дейности са пожелали да се включат.

И тази година ще бъдат предложени плуване, йога и творческа и образователна работа в библиотеката.

„Шарена ваканция“ вече се превърна в традиция и се провежда ежегодно по идея на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Асеновград.

СПИСЪК - ПЛУВАНЕ:

Класиране за плуване: I група - всеки понеделник от 09:00 ч. до 09:45 ч., Градски плувен комплекс:

ПЪРВА ГРУПА
Тайбе Гюрсел Шакир
Карин Изет Изет
Борислав Тихомиров Манафков
Дениз Рамадан Шевкед
Йоанна Красимирова Атанасова
Николай Красимиров Атанасов
Кристиан Йорданов Георев
Ангел Георгиев Давчев
Вяра Георгиева Димитрова
Ваня Георгиева Димитрова
Васил Панайотов Панайотов
Теодор Величков Илиев
Никола Петков Атанасов
Петко Петков Атанасов
Севим Едже Мутлу
Дария Йорданова Петкова
Илия Георгиев
Виталий Георгиев 
Катерина Белешкина 
Мелек Нурхан Кула
Мартин Бориславов Ламбрев
Александър Александров Паскалев
Йоана Дионова Цонева
Михаела Владимирова Илиева
Димитър Владимиров Илиев
Атанас Георгиев Мавренчев
Никол Атанасова Дзивкова
Димитър Бончев Димов
Никола Бончев Димов
Мария Гераксиева Гераксиева

Класиране за плуване: II група - всеки понеделник от 09:45 ч. до 10:30 ч., Градски плувен комплекс:

ВТОРА ГРУПА
Йорданка Илиева Бакарачева
Янко Георгиев Хаджиев
Ива Миленова Динкова
Виолета Христова Господинова
Божидар Иванов Ташев
Фани Николаева Генкова
Катерина Василева Иванова
Виолета Андонова Милева
Евелин Ангелова Кисова
Ангел Петров Ангелов
Александър Хараламбис Панайотов 
Мелиса Билял Юдер
Анастасия Бориславова Шишкова
Деа Кирилова Жечева
Евсун Ерсин Алиева
Ерен Ерсин Алиев
Мариа Евгениева Ганчева
Александър Миленов Златев
Аделина Александрова Стоянова
Мирай Рустемова Райфова
Йозгюл Йозгюр Ферад
Симге Ерхан Юсеин
Константин Георгиев Гърневски
Иван Божков Бърборчев
Йоан Павлов Николов
Весела Стефанова Янева
Анелия Владимирова Чукалова
Ивелина Владимирова Чукалова
Алия Басри Курт
Стефани Руменова Ушева

Класиране за плуване: III група - всеки понеделник от 10:30 ч. до 11:15 ч., Градски плувен комплекс:

ТРЕТА ГРУПА
Татяна Стоянова Дечева
Венцислав Стоянов Кобуров
Надежда Руменова Гъгнева
Елена Руменова Гъгнева
Мерт Рафет Мехмед
Толга Октай Тахир
Елис Дениз Гергинова
Ярен Танер Реджеб
Васил Илиев Далаков
Божидар Иванов Георгиев
Елис Ибрямова
Акиф Орхан Мехмед
Теодора Николаева Султанова
Адем Сезгин Ахмед
Весела Стефанова Боскова
Белослава Красимирова Владимирова
Виктория Валентинова Униканова
Езги Айхан Алиева
Азра Айхан Алиева
Деря Мюмюн Хаджиали
Байрие Шабан Хаджиали
Пламен Руменов Кетенлиев
Антонио Кирилов Здравчев
Сали Джемал Моллахалил
Емре Джемил Моллахалил
Теодора Павлова Делиагова
Димитър Николаев Господинов
Мирослава Любенова Шопова
Берк Гюней Хашим 
Петко Николаев Шишеков
Георги Божидаров Стоев

Класиране за плуване: IV група - всяка сряда от 09:00 ч. до 09:45 ч., Градски плувен комплекс:

ЧЕТВЪРТА ГРУПА
Златина Ивайлова Карабелова
Никол Кристиян Николаева
Магдалена Христова Николова
Ана- Мария Христова Николова
Ерен Сейдулов Нешадов
Весела Георгиева Гешева
Димитър Иванов Ламбрев
Георги Иванов Ламбрев
Александра Георгиева Пасева
Дженифър Владимирова Александрова
Никола Светлинов Димов
София Светославова Димитрова
Николай Николаев Стоев
Георги Иванов Токов
Мурат Гюнер Реджеп
Виктория Асенова Тошева
Любомир Димитров Иванов
Мария Диянова Дичева
Армина Сезгин Мехмед
Азра Сезгин Мехмед
Габриела Атанасова Ангелова
Анастасия Атанасова Ангелова
Алек Валентинов Муташов
Илия Ангелов Янков
Наталия Валентинова Башева
Рамадан Аднан Пала
Диляна Йорданова Янкова
Цветан Ивайлов Христов
Александър Стоянов Цветков
Румен Стоянов Якупов
Рая Владимирова Семерджиев

Класиране за плуване: V група - всяка сряда от 09:45 ч. до 10:30 ч., Градски плувен комплекс:

ПЕТА ГРУПА
Берк Али Юсеинов
Марио Митков Асенов
Димитър Димитров Мирков
Виктория Димитрова Миркова
Ели Христева Куциянова
Лили Димитрова Кацарова
Адел Станимирова Йовкова
Петър Христев Христев
Лора Павлин Петкова
Мария Николаева Проданова
Николай Василев Колев
Ипек Рамадан Кадир
Гергана Димитрова Тодорова
Елена Петкова Топузова
Марая Милен Петева
София Костадинова Тапия
Гергана Николаева Николова
Саяна Стоилова Димова
Фейза Мюмюнова Садъкова
Хелин Мюмюнова Садъкова
Валери Николаев Янков
Кристиян Николаев Янков
Йордан Димитров
Каролина Георгиева
Леа Робин Вайтън
Дария Янакиева Пейчева
Есиля Заим Гоганова
Емре Рафет Мустафа
Симона Димитрова Мичорова
Виктор Иванов Бончев
Виктория Асенова Касабов

Класиране за плуване: VI група - всяка сряда от 10:30 ч. до 11:15 ч., Градски плувен комплекс:

ШЕСТА ГРУПА
Сальо Емилов Методиев
Никола Павлов Павлов
Никол Йорданова Даскалова
Симона Стефанова Атанасова
София-Катерина Стефанова Атанасова
Езги Бертан Шабан
Никола Красимитров Димитров
Божидар Христов Мандалчев
Бейза Мюмюн Кърджева
Ивон Василева Фотева
Ефе Юмер Кърмаджъ
Неждет Али Изет
Иван Панайотов Гешев
Валентин Христов Караколев
Стефан Петров Иванов
Александра Добринова Янкова
Рая Веселинова Сиракова
Орхан Ахмед Али
Аяз Ахмед Али
Габриела Димитрова Господинова
Алекс Али Салимехмед
Виктор Атанасов Илиев
Симона Николаева Теофилова
Димитър Николаев Теофилов
Никола Василев Павлов
Кристалина Иванова Антонова
Костадин Костадинов Костов
Габриела Костадинова Андонова
Денис Халил Хали

СПИСЪК - ЙОГА:

Класиране за йога: I група - всеки вторник от 10:00 ч. до 10:45 ч., Йога клуб "Ин и Ян" (Залата по вдигане на тежести):

ПЪРВА ГРУПА
Йоанна Красимирова Атанасова
Юлиян Владимиров Стоянов
Деа Вилиславова Петкова
Дария Йорданова Петкова
Кристиян Ангелов
Йоана Дионова Цонева
Михаела Владимирова Илиева
Димитър Владимиров Илиев
Атанас Георгиев Мавренчев
Димитър Бончев Димов
Никола Бончев Димов
Мария Гераксиева Гераксиева
Ива Миленова Динкова
Виолета Христова Господинова
Фани Николаева Генкова
Яна Павлинова Паскалева
Евелин Ангелова Кисова
Ангел Петров Ангелов
Весела Ангелова Сотирова
Вивиана Любомирова Попова

Класиране за йога: II група - всеки вторник от 10:45 ч. до 11:25 ч., Йога клуб "Ин и Ян" (Залата по вдигане на тежести):

ВТОРА ГРУПА
Анастасия Бориславова Шишкова
Деа Кирилова Жечева
Евгени Евгениев Ганчев
Мариа Евгениева Ганчева
Симге Ерхан Юсеин
Стефания Гърневска
Христиана Георгиева Гърневска
Весела Стефанова Янева
Анелия Владимирова Чукалова
Ивелина Владимирова Чукалова
Алия Басри Курт
Стефани Руменова Ушева
Марая-Никол Василева Александрова
Татяна Стоянова Дечева
Мерт Рафет Мехмед
Ердуван Фейзова
Александра Емилова Халилкова
Езги Айхан Алиева
Азра Айхан Алиева
Деря Мюмюн Хаджиали

Класиране за йога: III група - всеки петък от 10:00 ч. до 10:45 ч., Йога клуб "Ин и Ян" (Залата по вдигане на тежести):

ТРЕТА ГРУПА
Байрие Шабан Хаджиали
Весела Георгиева Гешева
Димитър Иванов Ламбрев
Георги Иванов Ламбрев
Елена Иванова Токова
Мария Диянова Дичева
Наталия Валентинова Башева
Рая Владимирова Семерджиева
Берк Али Юсеинов
Лили Димитрова Кацарова
Росица Красимирова Парунева
Божидара Георгиева Кисьова
Мария Николаева Проданова
Елена Петкова Топузова
Марая Милен Петева
София Костадинова Тапия
Гергана Николаева Николова
Саяна Стоилова Димова
Фейза Мюмюнова Садъкова
Хелин Мюмюнова Садъкова

Класиране за йога: IV група - всеки петък от 10:45 ч. до 11:25 ч., Йога клуб "Ин и Ян" (Залата по вдигане на тежести):

ЧЕТВЪРТА ГРУПА
Георгия Димитрова Христоскова
Сальо Емилов Методиев
Никола Павлов Павлов
Никол Йорданова Даскалова
Симона Стефанова Атанасова
София-Катерина Стефанова Атанасова
Езги Бертан Шабан
Никола Красимитров Димитров
Бейза Мюмюн Кърджева
Ивон Василева Фотева
Ивайла Георгиева Йорданова
Рая Веселинова Сиракова
Габриела Димитрова Господинова
Рая Радославова Цирипулова
Мариела Атанасова Цирипулова
Елис Сунай Идриз
Божидара Борисова Бързинска
Денис Халил Халил
Дарина Емилова Посева

СПИСЪК - "ВАКАНЦИЯ В БИБЛИОТЕКАТА":

Класиране за заниманията във "Ваканция в библиотеката" - всеки вторник и четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч., Градска библиотека:

Славея Иванова Жекова
Даная Мирославова Михалакева
Тайбе Гюрсел Шакир
Карин Изет Изет
Ангел Георгиев Давчев
Вяра Георгиева Димитрова
Ваня Георгиева Димитрова
Васил Панайотов Панайотов
Теодор Величков Илиев
Никола Петков Атанасов
Петко Петков Атанасов
Юлиян Владимиров Стоянов
Севим Едже Мутлу
Деа Вилиславова Петкова
Димитър Георгиев Гърков
Илия Георгиев
Виталий Георгиев 
Катерина Белешкина 
Кристиян Ангелов
Мартин Бориславов Ламбрев
Александър Александров Паскалев
Емилия Цветкова Драгомирова
Божидар Иванов Ташев
Фани Николаева Генкова
Катерина Василева Иванова
Рая Росенова Гудова
Яна Павлинова Паскалева
Весела Ангелова Сотирова
Вивиана Любомирова Попова
Мелиса Билял Юдер
Александър Миленов Златев
Аделина Александрова Стоянова
Мирай Рустемова Райфова
Йозгюл Йозгюр Ферад
Стефания Гърневска
Христиана Георгиева Гърневска
Константин Георгиев Гърневски
Иван Божков Бърборчев
Йоан Павлов Николов
Марая-Никол Василева Александрова
Владимир Пламенов Добрев
Толга Октай Тахир
Е. Ердуван Фейзова
Елис Дениз Гергинова
Ярен Танер Реджеб
Божидар Иванов Георгиев
Елис Ибрямова
Александра Емилова Халилкова
Акиф Орхан Мехмед
Адем Сезгин Ахмед
Весела Стефанова Боскова
Белослава Красимирова Владимирова
Виктория Валентинова Униканова
София Здравкова Минева
Антонио Кирилов Здравчев
Теодора Павлова Делиагова
Мирослава Любенова Шопова
Берк Гюней Хашим 
Александра Георгиева Пасева
Петър Венелинов Дунчев
Кръстан Стефанов Иванов
Дженифър Владимирова Александрова
София Светославова Димитрова
Николай Николаев Стоев
Георги Иванов Токов
Елена Иванова Токова
Мурат Гюнер Реджеп
Виктория Асенова Тошева
Любомир Димитров Иванов
Армина Сезгин Мехмед
Азра Сезгин Мехмед
Илия Ангелов Янков
Златина Ивайлова Карабелова
Никол Кристиян Николаева
Магдалена Христова Николова
Ана- Мария Христова Николова
Диляна Йорданова Янкова
Цветан Ивайлов Христов
Александър Стоянов Цветков
Марио Митков Асенов
Димитър Иванов Гъдев
Ели Христева Куциянова
Петър Христев Христев
Росица Красимирова Парунева
Божидара Георгиева Кисьова
Лора Павлин Петкова
Ива Атанасова Запрянова
Гергана Димитрова Тодорова
Георгия Димитрова Христоскова
Валери Николаев Янков
Кристиян Николаев Янков
Йоана Юлианова Стефанова
Йордан Димитров
Каролина Георгиева
Мартин Ангелов Николов
Михаела Ангелова Николаева
Дария Янакиева Пейчева
Каталина Янакиева Пейчева
Виктор Иванов Бончев
Божидар Христов Мандалчев
Неждет Али Изет
Ивайла Георгиева Йорданова
Иван Панайотов Гешев
Валентин Христов Караколев
Йорданка Ангелова Михайлова
Стефан Петров Иванов
Александра Добринова Янкова
Рая Радославова Цирипулова
Мариела Атанасова Цирипулова
Никола Василев Павлов
Елис Сунай Идриз
Божидара Борисова Бързинска
Кристалина Иванова Антонова
Костадин Костадинов Костов
Денис Халил Халил
Дарина Емилова Посев

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини