По 147 общински наредби се събират незаконно такси

147 общински наредби, с които са регламентирани местни такси без законова основа, натоварват гражданите и юридическите лица с допълнителна финансова тежест, като не се спазват основните принципи за съразмерност на таксите на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

Това става ясно след проверка от страна на Върховна административна прокуратура (ВАП) по реда на надзора за законност спрямо разпоредби на подзаконови нормативни актове, приети от общински съвети, с които се претендират такси в размер на процент от стойност, избрана от местния орган на власт за производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти, както и заплащане на т. нар. „режийни разноски”, чиято величина е фиксирана по идентичен начин.

В някои от случаите дължимостта произтича по силата на чл. 111 от Закона за местните данъци и такси, но ВАП намира, че следва да се спазват основните принципи за съразмерност на таксите на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.При прилагане на въпросните разпоредби се създава ситуация, при която по идентични сделки с имоти, но на различна стойност се заплаща диференцирана такса.

В други хипотези, се въвеждат задължения за заплащане на такса, без от общината да се оказва реално насрещна услуга, което нарушава правилата на чл. 6 и сл. от Закона за местните данъци и такси. МОН въвежда 8 нови такси в системата на образованието 

При проверката на ВАП са разкрити и разпоредбите, с които се въвеждат такси за ползване на автогари или за информационно обслужване и т. н., чийто размер се разграничава според цени на билети, дължина на маршрути и др. в нарушение на изискването за еднаквост на критериите спрямо всички превозвачи по чл.22, ал.3 от Закона за автомобилните превози.

Подадени са 25 протестa до административните съдилища против разпоредби от подзаконови актове, действащи на територията на общините Добричка, Каварна, Шумен, Смолян, Габрово, Дупница, Кюстендил и др.

Ефектът от проверката се открива в предприетите мерки за отстраняване на незаконосъобразните административни тежести за граждани и организации. Все повече общини повишават данъците

 Проверката на ВАП продължава.
 

Източник: actualno.com

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

 • 1
  Ge
  georgi
  1 0
  11:31, 4 дек 2017
  и община Първомай сбира незаконно такси за смет половината село без кош4ета за боклук община Първомай обл,Пловдив сбира такси са смет от жителите на с,Езерово а отпред на магазина има 4 кош4ета в сентра това законнолие който няма кош4ета за смет да плащат данък за смет от 17 години плащам данък за смет на община Първомай и още неми докараха кош4е за смет 2,пъти ходих при кмета да искам кош4е ими каза 4е сбършиха
Последни новини