Фирми с нелегални работници – вън от обществените поръчки за три години

Фирмите, спипани с работници без трудов договор участнички в обществени поръчки, ще бъдат отстранявани. Те ще губят правото си да участват за срок от три години. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Игнорирането ще важи за работодателите от датата на влизане в сила на наказателното постановление дори, ако са заплатили наложената санкция.

Според Закона за обществените поръчки този вид нарушения на Кодекса на труда, освен че са основание за задължително отстраняване от обществена поръчка, не подлежат на изчистване. Причината е, че не е възможно да се отстранят със задна дата вредните последици за наетите лица в следствие на загубата на трудовите и осигурителните права за периода, през който те са полагали труд без да имат трудов договор. Поради тази причина Главна инспекция по труда не може да издаде удостоверение за липса на нарушение срещу доказателства за платена санкция, за каквото настояват работодатели.

Не подлежат на отстраняване и нарушенията, засечени за наемане на непълнолетни лица, без разрешение от Инспекцията по труда. Това важи и за наемане на незаконно пребиваващи на територия на България чужденци.

Възможността за доказване на надеждност и връщане за участие на обществени поръчки може да се докаже само ако става дума за нарушения, свързани със заплащането на труда, защото след изплащане на забавените възнаграждения се счита, че вредните последици са отстранени, разясняват още от Трудовата инспекция.

Всеки работодател може да заяви и да получи необходимите му удостоверения за удостоверяване на обстоятелства по ЗОП и други нормативни актове по електронен път с електронен подпис веднага, независимо от работното време на администрацията чрез внедрена от Инспекцията система. Системата генерира уникален код за достъп, който се отпечатва върху удостоверението и гарантира неговата автентичност вместо мокър печат и подпис. Чрез кода всеки възложител на обществена поръчка може да провери дали предоставеното от изпълнителя удостоверение е достоверно. Възложителите нямат основание да не приемат удостоверения, издадени по електронен път, т. е. през системата, която е разработена съгласно правилата за предоставяне на административни услуги по електронен път.


Haskovo.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини