10 °C

Прокуратурата нареди проверка на цялата ВиК мрежа в страната

Върховна административна прокуратура възложи на Комисията за енергийно и водно регулиране извършването на незабавна проверка за състоянието на ВиК мрежата в страната, включително изграждане на водопроводи, които не са пригодени за водоснабдяване, в резултат на което се създават предпоставки и за аварии, и за разпиляване на води.

Ще бъде проверено изпълнението на дейностите от ремонтните и производствените програми от утвърдените бизнеспланове, задължителни за ВиК оператора, както и влаганите материали, които съответстват по качество, предназначение и са придобити от ВиК оператора за влагането им в отчетените работи.

Другата проверявана област е годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги,включително и за намаляване на загубите на вода заложени в бизнесплановете.

При непосредствено установяване на данни за извършено престъпление да се уведомят незабавно органите на МВР, съответната компетентна прокуратура, а обобщен доклад с пълните данни за резултатите от проверката и предприетите мерки от КЕВР да се изпрати на ВАП.

Проверката се извършва предвид голямата обществена значимост на проблема, тъй като се засягат значими обществени интереси – според чл. 1 от Закона за водите, водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност по смисъла на Закона за социалното подпомагане, а ВиК услугите са дейности от обществен интерес.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (2)

 • 1
  32
  321
  0 0
  15:32, 19 фев 2020
  Да видим сега дали ще установят,че е законно да плащаме доказано негодна за пиене и готвене вода на цени за годна.
 • 2
  До
  добре де, ама ...
  1 0
  17:34, 19 фев 2020
  нормално ли е прокуратурата да инициира тези проверки? Ако е така където установят нередности трябва направо да подвеждат под отговорност директори и министри.Има ли институции в тази държава или прокуратурата прави всичко.Какво става тука

Още новини

Последни новини