Проект "Запази ме +" ще компенсира хората, пуснати в неплатен отпуск заради пандемията

Агенцията по заетостта (АЗ) стартира прием на заявления по проекта "Запази ме +", обявиха от Дирекция "Бюро по труда - Асеновград".

Чрез новия дизайн на мярката, освен на работодателите за техните работници и служители, вече и на самоосигуряващите се лица ще бъде оказана подкрепа чрез изплащане на компенсации.

Помощта касае осигурените в икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по реда на чл.160, ал.1 или чл.173а, ал.2 от Кодекса на труда (КТ), след 29.10.20 г., но за не повече от 90 дни през 2021 г.

Помощта е дължима от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 07.09.21 г. и не по-късно от 31.12.21 г. Месечният размер на компенсацията на всяко лице не може да надвишава 80 на сто от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски, за сметка на работодателя за съответния месец.

Ако родител получава месечна целева помощ по реда на чл.16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, предоставена от Агенцията за социално подпомагане (АСП), то няма право на компенсация по реда на Постановление на Министерски съвет (ПМС) №328 от 14.10.21 г. 

Заявлението за включване в новия дизайн на мярката „Запази ме +”, както и приложенията към него, се подават само чрез електронна платформа от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации, и от самоосигуряващите се лица.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини