Моретата и океаните "потъват" в пластмаса. ЕС взема спешни мерки

 • В световния океан има над 150 млн. тона пластмасови отпадъци. 
 • Всяка година в океаните се изхвърлят около 1 млн. тона пластмасови материали. 
 • Ако не бъдат взети мерки, количеството пластмасови отпадъци е възможно да се утрои до 2040 г. 
 • Към 2050 г. в океана ще има толкова пластмаса, колкото риба. 
 • Микропластмасата замърсява водата, уврежда вътрешните органи на морските животни, които я бъркат с храна. 
 • Микропластмасата намира своя път в храната ни, във водата, която пием, и във въздуха, който дишаме. Много пластмасови продукти съдържат опасни добавки, които могат да представляват заплаха за нашето здраве. 
 • Микропластмаса може да бъде открита дори в кръвните проби на неродени бебета.  
 • Според ООН в морските басейни броят на пластмасовите микрочастици е стотици пъти повече от броя на звездите в нашата галактика. 

Фактите са тревожни, Европейският съюз (ЕС) прави опит да овладее проблема.

Намаляването на пластмасовите отпадъци и на изхвърлянето на микрочастици пластмаса е един от важните елементи в Европейската стратегия за пластмасите и ключова област за напредък по пътя към кръгова икономика в ЕС. 

Парламентът одобри правила, които целят да намалят присъствието на 10-те най-често срещани видове пластмасови отпадъци на морските брегове, както и на загубените риболовни приспособления. Тези две групи заедно отговарят за около 70% от боклуците в морето, отбелязват от Европейския парламент. 

Около 50% от замърсяването се дължи само на пластмасови продукти за еднократна употреба като прибори, бутилки, фасове, клечки за уши. Евродепутатите искат мерки срещу отделянето на микрочастици от платове, автомобилни гуми, бои, фасове


И още факти: 

 • Всяка година се произвеждат над 400 милиона тона пластмаса, половината от тях са проектирани да се използват само веднъж. От тях по-малко от 10% се рециклират. 
 • Замърсяването с пластмаса засяга и геологията. На бразилски остров, едно от най-важните в света места за опазване на зелените костенурки, бяха открити скали, изградени от пластмасови отпадъци. Замърсяването идва главно от риболовни мрежи. 
 • Раци отшелници, които използват чужди черупки, все повече се насочват към пластмасови отпадъци - вместо с черупка от охлюв, в каквато обикновено се "обличат", все по-често на гърба си имат червена пластмасова капачка от бутилка или част от електрическа крушка. 
 • Нивата на замърсяване с пластмаса в Женевското езеро, най-голямото в Западна Европа и определяно като изключително чист воден басейн, са колкото тези в океаните. 
 • Японски учени откриха микропластмаса в облаците. Това може да променя климата по начини, които все още не са напълно установени. 


Пластмасата е траен и наглед евтин материал, това я прави широко използвана навсякъде в икономиката. Цената, която плащаме ние, хората, са растящите количества пластмасови отпадъци и замърсяването на моретата, които застрашават природата и нашето здраве.

Цел на Евросъюза е до 2030 г. всички пластмасови опаковки на пазара да подлежат на повторна употреба или на рециклиране. Употребата на еднократни пластмасови продукти и на пластмасовите микрочастици ще бъде постепенно ограничена.

Всяка година в ЕС се генерират приблизително 26 млн. тона пластмасови отпадъци. Под 30% от тях се събират за рециклиране. Останалото количество отива на сметището или остава несъбрано, а така замърсява горите, бреговете, реките, морета.

Евродепутатите се обявяват за въвеждане на минимални прагове за рециклиране за някои видове пластмасови продукти и за стандарти за качество за рециклирана пластмаса, като целта е повишаване на доверието на потребителите. 


Европейският съюз наложи: 

- пълна забрана на продукти за еднократна употреба, за които има алтернативи, направени от други материали – като клечки за уши, прибори, чинийки, бъркалки, сламки, дръжки за балони;

- на оксоразградимите пластмасови продукти, които се разграждат на много малки частици;

- на съдовете от стиропор за храна за бърза консумация;

- компаниите да носят отговорност съгласно принципа "замърсителят плаща". Компаниите за производство на опаковки ще трябва да допринасят за почистването на изхвърлени пластмаси; 

- 90% от бутилките за напитки трябва да се събират разделно (чрез схеми за заплащане за върнати бутилки) до 2029 г.; 

- 25% от пластмасовите бутилки трябва да се рециклират до 2025 г., а към 2030 г. ‒ 30%. 

Депутатите призовават за инвестиции в разработване на екологосъобразно риболовно оборудване и за законодателни предложения за извеждане от употреба на контейнери и опаковки от стиропор в риболова. 

Европейският парламент иска да се обърне повече внимание върху рибарството и аквакултурите и тяхната роля за постигане на целите на Европейския зелен пакт, на стратегията за биоразнообразие и на стратегията "От фермата до трапезата" за качествени храни. 

Европейската комисия направи нова голяма крачка към опазване на околната среда, като приема мерки съгласно законодателството на ЕС в областта на химикалите REACH, с които се ограничават пластмасовите микрочастици, умишлено добавяни към продуктите. Новите правила ще предотвратят освобождаването в околната среда на около 500 000 тона пластмасови частици.

В края на миналата година Европейската комисия (ЕК) предложи за първи път мерки за предотвратяване на замърсяването с пластмасови микрочастици от непреднамерено изпускане на пластмасови гранули или пелети. Предложението обхваща добри практики в обработката им, задължително сертифициране и лични декларации, обща методика за оценка на загубите. За малките и средните предприятия ще се прилагат по-леки изисквания, което да улесни тяхното спазване. 

Всяка година между 52 и 184 хиляди тона гранули или пелети се освобождават в околната среда поради неправилно третиране по цялата верига на доставки. Очаква се да се намали изпускането на пелети с до 74%, което ще доведе до по-чисти екосистеми, ще се допринесе за липсата на пластмаси в реките и океаните и ще се намалят потенциалните рискове за човешкото здраве. 

Приетите правила са първите инструменти на ЕС, специално предназначени за справяне със замърсяването с пластмасови микрочастици при източника


ЕС актуализира ръководството за мониторинг на морските отпадъци в европейските морета отпреди 10 години. Новата версия установява хармонизирани методи за мониторинг на морските отпадъци въз основа на развитието на научните изследвания и усилията на членките за подобряване на сравнимостта на данните и оценките.

Намирането на общи подходи е от ключово значение, за да се разбере въздействието, което те оказват върху морската и крайбрежната среда и да се реши къде и как да се действа приоритетно.

Рамковата директива е основният инструмент на ЕС за защита на здравето на нашите брегове, морета и океани. Целта е да се постигне добро екологично състояние на морските води на ЕС и да се защити ресурсната база, от която зависят свързаните с морето икономически и социални дейности. 

Ръководството дава съвети как да се наблюдават отпадъци и частици с различни размери по бреговата линия, морското дъно, плаващи на повърхността и погълнати от животни. То препоръчва как да се оцени наличието на организми, увити или хванати в морски отпадъци.

Хармонизираните методи са от съществено значение за установяване на базови линии, дефиниране на прагови стойности и оценка на тенденциите. Целта е да се намалят разликите в процедурите за събиране, класифициране и докладване между страните от ЕС, позволявайки оценка на околната среда в регионален и европейски мащаб. 

Друго законодателство на ЕС, като например срещу пластмасите за еднократна употреба и за намаляване на отпадъците от рибарството, за събиране на отпадъци от кораби, както и срещу замърсяването чрез микропластмаса, ще докаже успеха си при откриването на по-малко замърсяване на околната среда с отпадъци.

В текста са използвани снимки от БГНЕС, снимки и видеа от /www.europarl.europa.eu

Източник: БНР

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини