Световната банка постави България сред страните с „високи доходи“

България излезе от групата на държавите с „над средни доходи“ и се изкачи до страна с „високи доходи“, според класификацията на Световната банка.

Институцията посочва, че България се е доближила до прага на високите доходи със скромен растеж през периода на възстановяване след пандемията. През 2023 г. балканската държава отчете скромните 1.8% реален растеж на брутния вътрешен продукт (БВП), подкрепен от потреблението.

Според класификацията на Световната банка държава с висок среден доход е такава, при която брутният национален доход (БНД) на глава от населението над 14 005 долара. България е съвсем малко отвъд тази граница с БНД, оценен на 14 460 долара.

Статистиката на Световната банка обаче е доста красноречива – най-бързото подобрение, откакто се води тази статистика, се случва в годините на най-тежката политическа криза в страната, честа смяна на редовни и служебни правителства и непрестанни предсрочни парламентарни избори (а и други) избори.

Как се прави класирането

Групата на Световната банка разпределя световните икономики в четири групи по доходи: нисък, нисък до среден, над среден и висок. Праговете за тези четири групи се актуализират всяка година. Държавите в тях пък се оценяват към 1 юли всяка година.

Измерителят за БНД се изразява в щатски долари, като се използват коефициенти на преобразуване, получени съгласно метода на Atlas, който в сегашната си форма е въведен през 1989 г. Класификацията на доходите на Световната банка има за цел да отрази нивото на развитие на дадена страна, използвайки Атлас БНД на глава от населението като широкодостъпен показател за икономически капацитет.

Класификацията на държавите в категории по доходи се е развила значително през периода от края на 80-те години на миналия век. През 1987 г. 30% от докладващите страни са класифицирани като такива с ниски доходи, а 25% като страни с високи доходи. Прескачайки до 2023 г., тези общи съотношения са се изместили надолу до 12% в категорията с ниски доходи и до 40% в категорията с високи доходи.

Мащабът и посоката на промените варират

100% от страните в Южна Азия са били класифицирани като страни с ниски доходи през 1987 г., докато този дял е спаднал до едва 13% през 2023 г.

В Близкия изток и Северна Африка има по-висок дял на страни с ниски доходи през 2023 г. (10%), отколкото през 1987 г., когато нито една държава не е била класифицирана в тази категория.

В Латинска Америка и Карибите делът на страните с високи доходи се е повишил от 9% през 1987 г. до 44% през 2023 г.

Европа и Централна Азия имат по-малко страни с високи доходи през 2023 г. (69%), отколкото през 1987 г. (71%).

Тези променящи се съотношения са изобразени визуално в диаграмата по-долу, която показва класификациите на държавите по региони и във времето от 1987 г. насам.

Източник: economic.bg

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини