13 °C

Те го искат. А ти, народе асеновградски, съгласен ли си?

Интересен, но не толкова неочакван и оригинален, начин намериха асеновградските старейшини, за да дадат отпор на намаляването на възнагражденията им от този месец.

Временна комисия, избрана на последното редовно заседание на 11 юли, огласи подготвения за има-няма 48 часа Проект на Правилник за изменение и допълнение на Плавилника за организацията и дейността на Общински съвет – Асеновград.

Нека първо ви припомним коя е причината да се прибегне до сформирането на временната комисия и появилите в резултат на нейния ударен труд замайващи със злеприкритото си "ИСКАМ ПАРИ"-предложения. Със гениалните умотворения на комисията, считай и на всички съветници без разлика на цвят и политически шарки, ще ви запознаем малко по-късно.

И така, след като Народното събрание гласува промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, влизащи в сила от 1 юли т. г., и в резултат настъпиха изменения и в Закона за местното самоуправление и местната администрация, считано отново от 1 юли, размерът на парите, които може да вземе съветник за участие във всички сесии и комисии, бе орязан наполовина - от 60% стана 30% от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие. В Асеновградската община тя е в размер на 558 лв. и месечно на съветниците са се полагали около 334 лв. Ако не са били глобявани за неучастие в заседания и комисии, разбира се. Важно уточнение, на което също ще обърнем отделно внимание след малко.

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Асеновград възнаграждението на общинар №1 е в зависимост от продължителността на работното му време, но в размер не по-голям от кметската заплата. Светозар Шуманов е на половин работен ден и съответно взима половината от възнаграждението на Емил Караиванов, което е 1526 лв. С влезлите в сила изменения сега той ще има право на 90 на сто от кметското възнаграждение или 1373 лв. за пълен 8-часов работен ден. Тъй като Шуманов е на ½ работен ден левчетата, срещу които той ще води и всява ред в заседанията на старейшините, вече ще са не 763, а 687.

Така би трябвало стане. Но ще стане ли? Гаранция няма. Защото идеята, родена на централно ниво, за стягане на коланите не само на обикновената електорална маса, но и на местните парламентаристи, в Асеновград може и да се провали. Или по-скоро да бъде едно хубаво смъцафръцана и изкелифенчена. Да бъде гримирана, намацана обилно със словесно-административен руж и представена на редовия станимаклия за Кукла в тоя си вид.

Питате се как и защо ли? Защо май в случая има реторичен характер, а как ще ви обясня сега.

Съветниците ни щат-не щат ще трябва да спазят решението на НС и да намалят възнагражденията си. Дотук всичко е ок. По лична си тяхна воля и желание обаче те, обзалагам се отсега, макар че бих загубила с удоволствие, всичките 33-ма в зала 601 ще си гласуват като един предложените им изменения и допълнения в Правилника на ОбС.

Ето какви са те. Съгласно сега действащия правилник, месечното възнаграждение на общинския съветник се намалява със 100 лв. при отсъствие от редовно заседание, с 40 лв. при отсъствие от извънредно и с 20 лв. при отсъствие от заседание на комисия. За неучастие в гласуване, с което се приема решение, съветникът бива санкционира с 2 лв. за всяко пропуснато гласуване.

Текстът остава същия в предложените изменения. Промените са единствено в...размера. 100 лв. се намалява на 50 лв., 40 лв. се намалява на 20 лв., а 20 лв. съответно се намалява на 10 лв. За неучастие и пропуснато гласуване, с което се приема решение, общинският съветник да се санкционира с...1 лв.

За капак на цялата тази тарикатщина, обвита със сложни и засукани фрази, обяснение, закони, членове, алинеи и точки, които ни прехвърлят към други членове и точки, се предлага и създаването на нова алинея към точката, касаеща възнагражденията на съветниците. Според нея "разходите на общинския съветник във връзка с работата му в Общинския съвет, се поемат изцяло от бюджета на дейност "Общински съвет", съгласно чл.34, ал.4 от ЗМСМА. Сумата в размер на 20% от възнаграждението на Председателя на Общинския съвет, се предоставя на общинския съветник ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ този, за който се отнася разхода, след представяне на разходно-оправдателни документи до 5-то число на месеца." Обърнете внимание, че не е посочено в границите до 20 на сто, а точно 20 на сто. Логиката?

Това допълнение се създава въпреки налична точка в Правилника, според която "Разходите, необходими за дейността на постоянните комисии на общинския съвет се утвърждават от общинския съвет по предложение на ръководствата на съответните комисии и в рамките на приетия бюджет на общинския съвет." В случая вече освен по линия на участник в комисия, ще се покриват и разходите на съветника за работата му в ОбС. Сумите нямат нищо общо с възнагражденията от 334 лв. /сега вече наполовина/. Поглеждайки към ЗМСМА, виждаме, че впросният чл. 34, ал. 4 е "Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет". Други разноски?

Временната комисия предлага също така да се отмени ал.4 на чл.75 от Правилника на ОбС, според който "След получаване на докладни записки, предложения и становища, комисията се произнася със становище по законосъобразността, целесъобразността и финансовата му обезпеченост." Под "му" разбирайте председателя на ОбС.

Последното предложение, измъдрила временната комисия, е да се създаде нова алиня към чл.100 с текст - внимавайте! – "Общинският съвет възлага на Консултативния съвет ежемесечно да определя размера на допълнителното материално стимулиране на служителите към Общинския съвет от бюджета на дейност "Общински съвет" в размер до 50% от средното брутно месечно възнаграждение за общинската администрация."

Бонуси значи... Или, както е модерно да се казва сега, ДеМеСе. Чудя се, още по-завъртяно не можаха ли да  представят финансовите си и жадни за материално стимулирани амбиции? Че така току-виж сме взели, че сме ги разконспирирали много бързо. Губи се тръпката от играта на котка - те и мишка - ние. Пък да бяха рекли честно и по мъжки, директно и с открит поглед - дайте! Е, можеше и да им дадем...но можеше и да не им, нали? Пък така по тъча, по тъча, па ни вкарат...гол. Поредният.

ДеМеСе. Те го искат. А ти, народе, съгласен ли си?

К.Нешева

* Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА в законоустановения срок от 14 дни, Общински съвет - Асеновград чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника.

Източник: asenovgrad.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 19.04.2021

Хороскоп за Овен

Овен
19 апр 2021

Хороскоп за Телец

Телец
19 апр 2021

Хороскоп за Рак

Рак
19 апр 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
19 апр 2021

Хороскоп за Дева

Дева
19 апр 2021
Последни новини