9 °C

Създадават Областен съвет за превенция на риска от бедствия

До началото на месец септември в Пловдив ще бъде структуриран Областен съвет за превенция на риска от бедствия, съобщиха от Областната администрация. Решението, което е в съответствие с промените в Закона за защита при бедствия, бе взето на последното заседание в Областната управа, председателствано от Здравко Димитров и с участието на кметовете на общините в региона. Ролята на съвета ще е да подпомага областния управител в дейността му по организиране и ръководене на защитата на населението при бедствия в областта. В състава му ще влизат кметовете на общини или упълномощени техни представители, по един представител на ОбС от всяка община на територията на областта, директорите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, ОДМВР, териториалната дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност”, Центърът за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

По-важно е да се взимат мерки преди да настъпят кризисните ситуации и да се планират превантивни мероприятия, които биха могли да сведат риска до минимум, отколкото да се справяме с последствията от тях, заяви Здравко Димитров. За целта е необходимо е да се създаде по-добра координация между всички звена на национално, регионално и местно ниво. Предвижда се разработването на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия. Ще бъдат създадени системи за ранно предупреждение и ще се повишат способностите за реагиране при бедствия, като се обособят специални звена. Ще се провеждат специализирани обучения, които ще залегнат в програмите за предучилищно и училищно образование. Ще се повиши и информираността на населението за защита и поведение, и начините на за бърза и неотложна медицинска помощ при различните видове бедствия. Ще бъдат създадени и доброволни формирования в общините с население до 20 000 души.

Областният съвет ще извършва анализ и оценка на обстановката при бедствия и ще предлага на областния управител за одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за подпомагането на засегнатото население, ще осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на бедствието и ще докладва на областния управител за хода на провежданите защитни мероприятия. Ще информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия.

С промените в Закона за защита при бедствия се регламентират до 15% от средствата от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи, за финансиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране.

Източник: asenovgrad.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 25.01.2021

Хороскоп за Овен

Овен
25 яну 2021

Хороскоп за Телец

Телец
25 яну 2021
Последни новини