10 °C

Експерти провериха сигнал за мъртва риба в река Чая

В неделя, 26 януари, около 15 часа, е получен сигнал за мъртва риба в река Чая (Чепеларска река) в района след разклона за село Югово. При незабавна проверка, екип от експерти на РИОСВ в Смолян, Регионална лаборатория – Смолян, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" и представители на Община Лъки, са установили мъртви екземпляри от вида черна мряна в различен стадий на разлагане. При направения оглед не са били установени мирис, пяна или промяна в цвета на водата. След проверка на река Юговска (приток на Чепеларска) не са открити други мъртви риби. Това съобщават от РИОСВ - Смолян.

На място са взети водни проби, като направените полеви анализи за електропроводимост, активна реакция (pH) и разтворен кислород са в норма. С цел установяване причината за замърсяването, в лабораторни условия ще бъде направен допълнителен анализ по азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово и цианиди свободни.

В района няма промишлени предприятия или други източници генериращи замърсявания.

Източник: Asenovgrad.NET

Коментари в сайта

Последни новини