-1 °C

Удължава се срокът по проекта за "Патронажна грижа" в Асеновград

На 17.11.20 г. община Асеновград сключи допълнително споразумение №02 към административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.040-0045- C01 по проект „Патронажна грижа в община Асеновград”.

Чрез допълнителното споразумение се удължава срокът на предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Продължението е за период от шест месеца, считано от 02.12.20 г. до 02.06.21 г. Т

Така ще се отговори на нуждите на целевите групи на  територията на общината от предоставяне на услуги в домашна среда и се продължава процесът на грижа за възрастните хора и лица с увреждания, както и изграждане на алтернативна подкрепа в общността.

Проектът се осъществява само на територията на община Асеновград.

Основната цел е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от региона чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

С проекта се цели да се изгради модел за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Асеновград.

Да се изгради подходящ кадрови капацитет и да се осигури материален ресурс за предоставянето на патронажна грижа в общината. Да се осигури достъп до социални услуги и здравни грижи.

Цел е и превенцията на институционализиране и хоспитализиране на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на хора с увреждания.

Проектът обхваща както жители на община Асеновград, които са над 65-годишна възраст и са с ограничения или в невъзможност за самообслужване, така и хора с увреждания и техните семейства.

От услугата могат да се възползват 168 души по 2 часа дневно. Настоящите потребители могат да продължат да я ползват по Компонент 4 от проекта.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 18.01.2021

Последни новини