25 °C

Изпълнението на проекта "Патронажна грижа в община Асеновград" продължава

Продължава изпълнението на проект "Патронажна грижа в община Асеновград" по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9ОР001-2.040-0045-С01 и допълнителни споразумения №01, №02 и №03 към него по процедури BG05M9OP001-2.040 - "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", BG05M9OP001-2.101 - "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3" и BG05M9OP001-2.103 - "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 г. - 2020 г.".

Проектът се реализира на територията на община Асеновград и продължителността му е 22 месеца.

През март миналата година, във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемията от коронавирус, и сключеното допълнително споразумение №01 към договора за безвъзмездна финансова помощ по проект "Патронажна грижа в община Асеновград" по процедура BG05M9OP001-2.101 - "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3", стартира реализиране на дейност "Осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID-19".

Целевите групи от хора, които ползват услугите, са: възрастни над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства.

По проекта се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на психологическа подкрепа и консултиране на лицата с увреждания и възрастни хора в община Асеновград.

Към момента общият брой на хората, които се подпомагат, са над 550 души.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини