13 °C

Одобрен е бюджетът на община Асеновград за 2021 г.

Кметът на Асеновград доктор Христо Грудев благодари на общинските съветници, че одобриха бюджета на общината за 2021 г. и разчета за финансиране на капиталовите разходи.

„През изминалата година и половина от мандата няма случай, в който някой да се е обърнал към администрацията с искане за съдействие и ние да не сме разгледали случая.

Няма улица в общината, чиято инфраструктура да е в безупречно състояние. На този етап ремонти се правят първо на онези, които са в най-тежко състояние.

Моята цел е да изготвяме качествени проекти и с това в общината да влизат външни средства – от европейски или национални програми.

Пример е рехабилитацията на пътя Асеновград – Кърджали, който е републикански участък, но е на територията на нашата община.

С ограничените бюджетни средства ние нямаше да имаме възможността да направим такъв ремонт на този път.

Отправям апел към Вас и като съветници, и като наши съграждани, да се възползвате от всеки случай, в който Ви се предоставя възможност да привлечете външни целеви средства, които да бъдат инвестирани на територия на община Асеновград.

Смятам, че всички трябва да полагаме усилия, животът ни да става по-добър и по-приятен с всяка изминала година.

Благодаря Ви, че подкрепихте бюджета и инвестиционната програма на община Асеновград!

Убеден съм, че заедно ще работим в името на развитието на града и населените места в общината“, каза от трибуната на местния парламент кметът доктор Христо Грудев.

25 от общо гласувалите 32-ма общински съветници подкрепиха бюджета и инвестиционната програма.

Бюджетната рамка на община Асеновград за тази година е 58 203 538 лева. При изготвянето му са спазени принципите на балансираност, всеобхватност, законосъобразност, прозрачност и устойчивост.

Сред основните приоритети при съставянето на бюджета за 2021 г. са подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги; продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от европейски фондове и програми; реконструкция, основен и текущ ремонт на улици, булеварди и второстепенна улична мрежа с цел подобряване на транспортния трафик; подобряване на материално-техническата база в общинските училища и детски градини; поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването в града.

Общо приходите, които се очаква да постъпят в бюджета, са в размер на 58 203 538 лева, като 23 609 521 лева са местните приходи.

Реализираният преходен остатък от 2020 г. е 9 915 579 лева. Спрямо 2019 г. той е увеличен с 2 970 054 лева, в това число – от държавни приходи 639 114 лева и от местни приходи 2 330 940 лева.

По функции разходите са разчетени, както следва: „Общи държавни служби“ – 7 291 653 лева; „Отбрана и сигурност“ – 475 562 лева; „Образование“ – 27 259 955 лева; „Здравеопазване“ – 1 464 144 лева; „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 4 111 280 лева; „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 9 469 636 лева; „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 2 651 865 лева; „Икономически дейности и услуги“ – 4 013 043 лева; „Разходи, некласифицирани в другите функции“ – 1 466 400 лева.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 18.04.2021

Последни новини