17 °C

Доставят лаптопи на ученици от уязвими групи в Асеновград

Стартира доставянето на преносими устройства в държавните и общински училища в страната, като част от мерките за подкрепа на преодоляването и възстановяването от последиците от кризата, предизвикана от пандемията от Covid-19.

Над 8000 лаптопа за нуждите на учениците са доставени в училища с по-висока концентрация на деца и ученици от уязвими групи в градовете Сливен, Ямбол, Пловдив, Пазарджик, Самоков, Асеновград, Петрич, Якоруда, Сотиря, Стражица и др.

Доставките са част от проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който е насочен към осигуряване на непрекъсваемост на образователния процес и към противодействие на риска от отпадане в ситуацията на обучение от разстояние.

За целта ще бъдат закупени над 63 500 лаптопи и таблети за ученици и 20 000 преносими компютри за преподаватели.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

В рамките на проекта освен предоставяне на технически устройства са предвидени и обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 14.06.2021

Последни новини