29 °C

Търсят още кандидати за преброители и контрольори за преброяването на Асеновград

Общинската преброителна комисия за община Асеновград набира допълнителен брой хора за преброители и контрольори, във връзка с Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Задължителните изисквания към кандидатите са: да са навършили 18 г., да имат поне средно образование и да не са осъждани. Срокът за кандидатстване е 10.06.21 г.

Желаещите да бъдат преброители или контрольори трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни, да предоставят своя снимка (или да дадат съгласието си да бъде използвана снимката от Регистър „Български документи за самоличност“), да представят копие от диплома за завършено образование и документ, удостоверяващ IBAN.

Документи се подават в деловодството на община Асеновград, след което се разглеждат от Общинската преброителна комисия.

Заявлението за кандидатстване е по образец и се подава в общината.

Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 г. и в сайтовете на общините.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се проведе в периода от 07.09.21 г. до 03.10.21 г. То ще протече в два етапа: чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 07.09.21 г. до 17.09.21 г.; чрез посещение на преброител на място в домакинствата - от 18.09.21 г. до 03.10.21 г.

Работното време на служебните лица ще е от 08:00 ч. до 20:00 ч., включително в събота и неделя.

При Преброяване 2021 г. населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци. Всеки от тях ще съдържа приблизително 100–120 жилища и 250–300 лица.

Има възможност да бъдат преброени общо по един, два или повече участъка от един човек, в зависимост от преброените онлайн лица.

Средната сума, която би могла да бъде изработена е около 400 лева за една преброителна зона, при условие, че 50% от жителите в нея са се регистрирали по електронен път. Ако бъдат преброени два или три участъка, преброителят може да достигне заплащане над 1000 лева.

Плащането се извършва по предварително определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2,50 лева, за жилище – 1 лева, а за всяка сграда – 0,70 лева.

От регистриралите се онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0,80 лева.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт (НСИ). Преди това, ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Хората имат право да изискат от съответния преброител да се легитимира с валидна служебна карта.

Източник: Asenovgrad.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини