Бюрата по труда приемат бизнес проекти на безработни, които желаят да започнат собствен бизнес

Агенцията по заетостта продължава да насърчава чрез финансови стимули предприемаческите инициативи на безработни. Бюрата по труда в страната вече приемат заявления и бизнес проекти на безработни, които желаят да стартират собствен бизнес, съобщават от Агенцията на сайта на институцията.

Едната мярка, реализирана по реда на чл. 47 от Закона за насърчаване на заетостта, дава възможност безработно лице да получи наведнъж цялото или остатъка от дължимото парично обезщетение, на което има право. Целта е с тези средства безработният да бъде подпомогнат при започването на стопанска дейност самостоятелно или заедно с други хора. Освен това, хората, останали без работа, могат да получат и допълнителни средства от държавния бюджет в размер на 2 600 лв. (съгласно Национален план за действие по заетостта за 2021 г.), в случай че наемат по одобрения бизнес проект друг безработен без право на парично обезщетение за безработица.

Втората мярка, която е регламентирана в чл. 49 от Закона за насърчаване на заетостта, подкрепя хората, останали без работа, които искат да стартират собствен бизнес като микропредприятие. Чрез нея се предоставят средства в размер до 4 000 лв. за възстановяване на направените от лицето разходи за започване на бизнеса, в т.ч. за регистриране на стопанска дейност, първоначално закупуване на суровини и материали, за закупуване, наемане или текущ ремонт на помещение, производствено оборудване, техника и др. Освен това, на стартиралия бизнес може да се възстановят разходите по минимални размери за внесените осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, Допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Национална здравноосигурителна каса за срок до 1 година след стартиране на дейността.

И по двете насърчителни мерки новите предприемачи имат възможност за получаване и на допълнителни средства в размер до 500 лв. за ползвани външни консултантски и/или съпътстващи услуги.

Безработен, който желае да започне самостоятелна стопанска дейност по някоя от двете мерки, трябва да подаде в бюрото по труда, в което е регистриран, заявление с приложен бизнес проект за самостоятелна стопанска дейност. След одобрение от междуведомствена комисия към съответното бюро по труда на бизнес проекта ще се сключи договор между безработното лице и дирекция "Бюро по труда" за предоставяне на регламентираните в Закона за насърчаване на заетостта и заложени в бизнес проекта разходи.

Подробна информация за активните в настоящия период форми за предоставяне на финансова подкрепа за насърчаване предприемачеството на безработни  може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта, в раздел "Предлагащи работа", "Мерки за заетост", "Насърчителни мерки за безработни лица", както и във всяка дирекция "Бюро по труда" в страната.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини