Kлючови промени в е-управлението

Министерството на електронното управление публикува за обществено обсъждане проект на изменение на Закона за електронното управление (ЗЕУ). С предложените промени се решават ключови въпроси от първостепенна важност за въвеждането на реално електронно управление.

Измененията в ЗЕУ са насочени към улеснения за гражданите и бизнеса, които значително ще намалят административната тежест и ще ускорят обслужването, което държавата и общините са длъжни да предоставят по закон. Основните предложения за промяна са следните:

  • Електронните услуги ще могат да се заявяват без квалифициран електронен подпис от физически лица – за да ги заявим ще е нужно само да влезем със средство за електронна идентификация с подходящо ниво на сигурност, след което ще подаваме заявлението, попълвайки онлайн форма.
  • Отпадат удостоверенията, които администрацията изисква от гражданите. Нужната информация ще се събира служебно. Общините ще бъдат компенсирани като приходите от отпадналите удостоверения ще им бъдат възстановени пропорционално от централния бюджет.
  • При заявено съгласие, в системата за сигурно електронно връчване, ще бъде възможно електронно връчване на актове, фишове и наказателни постановления.
  • Отпадат като изискване всякакви хартиени документи и други физически носители (вкл. стикери) за доказване на данни за лица или обекти, които са вписани в регистър.
  • Ще бъдат намалени таксите за административни услуги, когато те се предоставят по електронен път. Регламентира се институтът на посредника при предоставяне на административни услуги. Така хората, които не използват информационните технологии, ще бъдат улеснени и няма да се налага да пътуват до по-голямо населено място, за да заявят административна услуга. Такива посредници могат да бъдат Български пощи, библиотеките и всеки, който има офиси в близост до гражданите.
  • Създава се възможност за пълна електронизация на административни процеси чрез включване на допълнителни лица като първични администратори. Ще се въведе задължение за служебно предоставяне на информация за субекти извън държавната администрация, които участват в административното обслужване.
  • Налага се задължение за водене на регистри в електронен вид, вкл. чрез система за централизирано управление на регистри. Ако бъде приета от Народното събрание, нормата влиза в сила след година и половина, като в този срок системата трябва да е готова и данните да бъдат мигрирани към нея.
Източник: technews

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини