Закрива се Държавна агенция ''Електронно управление''

Закриване на Държавна агенция "Електронно управление" предвижда проект за изменение на Закона за електронното управление.

На нейно място се създава Министерство на електронното управление, което ще бъде управлявано от министър Божидар Божанов. От транспортното министерство се изважда дирекцията, която отговаряше за информационните технологии според старата структура на Министерския съвет, и се включва към новото министерство. Заради това ведомството ще промени името си от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Министерство на транспорта и съобщенията.

Проектът е внесен от Божанов за обществено обсъждане, което ще продължи до 14 януари.

Закриването на агенцията ще стане с обнародването на приетия закон.

Правомощията на министър Божанов според проекта са:

- разработва и внася за приемане от МС Стратегия за развитие на електронното управление в България и стратегии в областта на информационните технологии и информационното общество и осигурява изпълнението им;“.

- реализира проекти със значение за всички администрации в областта на електронното управление, информационните технологии и информационното общество;

- подготвя проекти на международни договори, по които България е страна, в областта на електронното управление, информационните технологии и информационното общество и осигурява изпълнението на международните договори в тези области;

- осигурява изпълнението на ангажиментите на България в областта на електронното управление, информационните технологии и информационното общество, свързани с членството ѝ в Европейския съюз и в международни организации, включително като представлява България в международните организации в областта на електронното управление, информационните технологии и информационното общество;

- подпомага разработването и въвеждането на стандарти и стандартизационни документи, свързани с електронното управление, информационните технологии и информационното общество;

- участва в работата на международните организации по стандартизация и в техническите комитети по стандартизация в България, имащи отношение към електронното управление, информационните технологии и информационното общество;

- утвърждава инвестиционни програми и проекти в съответствие с приоритетите в областта на електронното управление, информационните технологии и информационното общество;

- осъществява междуведомствена координация при подготовката и внасянето на проектите на нормативни актове на МС в областта на електронното управление, информационните технологии и информационното общество;

- осъществява координация и контрол в процеса на подготовката и изпълнението на бюджета и разходването на средствата на министерството.

Коментари в сайта

Последни новини