НС прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. С гласуваните текстове се пресича възможността през скрити сметки, през неидентифицирани лица, да се финансират организации, подпомагащи лица, поставени под санкции или терористични организации.

Въвежда се ефективен механизъм за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление, като адвокати, счетоводители, данъчни съветници и др.

Чрез промените се задължава вписването в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието на лицата, извършващи тези дейности. Предвижда се и отбелязване в Търговския регистър при установено несъответствие в данните относно действителния собственик.

С проекта са регламентирани функциите на Комисията за финансов надзор и Българската народна банка във връзка с упражняването на надзорни правомощия върху банките – инвестиционни посредници. Ясно са разграничени надзорните функции на всеки орган, с оглед избягване на дублирането на едни и същи правомощия от две или повече институции, пише в мотивите за промяна на закона.

Поправката в закона е свързани с ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II).

Източник: БНТ

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини