Представиха концепция за развитие на 25 проекта в община Асеновград

  Община Асеновград представи Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ).

  Публичното обсъждане се проведе от Областен информационен център – Пловдив на 19.03.24 г. от 10:00 ч. 

  Пресконференцията беше водена от зам.-кмета на общината д-р Теньо Манолов.

  Концепциите представи Величко Праматаров – главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество“.

  През новия програмен период голяма част от средства от програмите на Европейски съюз (ЕС) ще се предоставят чрез интегриран териториален подход, посредством интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

  В тази връзка, общините трябваше да разработят концепции, с които да кандидатстват за финансиране.

  Общинска администрация - Асеновград изготви такава и в края на миналата година я представи за одобрение пред финансиращите програми.

  Преди около месец концепцията премина I етап на одобрение - проверката за административното съответствие и допустимост.

  Очаква се финалното й одобряване, което се изразява в техническа и финансова оценка.

  Днес концепцията и всеки един от 25-те проекта в нея бяха представени публично пред обществеността в Асеновград.

  КИТИ представлява обширен и цялостен план за инвестиции и развитие на територия на община Асеновград и региона в следващите години.

  Целта е да се оползотвори оптимално местният потенциал и да се повиши качеството на живота и икономическото развитие в общината, чрез реализиране на конкретни проекти, финансирани от програмите на европейския съюз.

  Концепцията включва участието на 8 партньори от различни видове заинтересовани страни: общини на територията на област Пловдив, организации от публичния, частния и неправителствения сектор. А именно: общините Лъки, Садово и Куклен; Бачковският манастир; Териториална организация на Сдружение „Съюз на слепите в България“; Сдружение „Клъстер Тракия Икономическа Зона“; Национален природонаучен музей при Българска академия на науките (БАН); Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

  Концепцията съдържа 25 проектни идеи на обща стойност над 103 000 000 лв. Проектните идеи са:

  1. Изграждане многофункционална спортна зала за бойни спортове и борба - 1 600 000 лв.
  2. Ремонт на общински тенис кортове - 300 000 лв.
  3. Изграждане на фитнес парк на открито до градски плувен басейн - 200 000 лв.
  4. Ремонт и обновяване на градски плувен басейн - 1 500 000 лв.
  5. Изграждане на закрит плувен басейн - 3 000 000 лв.
  6. Ремонт на закрит гребен канал до Спортна зала „Асеновец“ - 300 000 лв.
  7. Ремонт и мерки за енергийна ефективност на спортна сграда - гребна база „40-те извора“ - 1 700 000 лв.
  8. Изграждане на спортен комплекс – стадион с трибуни, спортна зала, открити спортни площадки и паркинг - 15 000 000 лв.
  9. Обособяване на комплекс за социални услуги в сграда на бившия дом за деца, лишени от родителска грижа „Таньо Войвода“ - 1 500 000 лв.
  10. Изграждане Единен център за социални услуги - 200 000 лв.
  11. Ремонт на сградата на НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски“, гр. Асеновград - 1 500 000 лв.
  12. Изграждане на път до началото на пешеходния маршрут, паркинг, туристически информационен център (ТИЦ) и др. инфраструктура в подхода към тракийското скално светилище „Беланташ“ - 5 000 000 лв.
  13. Изграждане на път с. Мостово – м. „Кръстова гора“ - 8 000 000 лв.
  14. Метох „Св. Георги“ - консервация и реставрация, основен ремонт, реконструкция и възстановяване - 10 000 000 лв.
  15. Изграждане, обзавеждане и оборудване на сграда на Палеонтологичен музей  Асеновград - 5 600 000 лв.
  16. Изграждане на пътен участък от главен път Асеновград - Пловдив до околовръстен път на Асеновград - 10 000 000 лв.
  17. Изграждане на път Асеновград – Катуница - 8 000 000 лв.
  18. Ремонт и разширение на мостово съоръжение на бул. „Васил Левски“, гр. Асеновград, част от републикански път II-58, преминаващ през областите Кърджали и Пловдив - 6 000 000 лв.
  19.Изграждане на велоалеи на територията гр. Асеновград - 3 000 000 лв.
  20. Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград - етап II - 8 000 000 лв.
  21. Рехабилитация на паркове в гр. Асеновград - 8 000 000 лв.
  22. Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата ДГ "Никола Вапцаров", гр. Асеновград - 1 200 000 лв.
  23. Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ "Христо Ботев", гр. Асеновград - 1 400 000 лв.
  24. Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ "Отец Паисий", гр. Асеновград - 1 000 000 лв.
  25. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Петко Каравелов", гр. Асеновград - 1 000 000 лв.

  Освен тези проекти бяха представени и концепциите „Намаляване на вторичното разпрашаване и замърсяване на въздуха в община Асеновград, чрез създаване на зелена инфраструктура в градска среда“ и „Комбинирана концепция за ИТИ, с водещ партньор СБР-НЦ ЕАД за развитие на балнеоложките центрове Велинград и Нареченски бани, община Асеновград, с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 - КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ).

  Поетапно община Асеновград ще запознава обществеността с подробности по всяка една от посочените идеи.

  Източник: Asenovgrad.NET

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
  Последни новини