„Вълкът на Върбовка“: понякога отвъд закона, властта подкрепя бъдещия завод на Гайтански

Частен инвеститор с печална слава в събирането на отпадъци в столицата, подкрепян от централната власт, общината и административните съдилища, се доближава до построяването на гигантски завод за изгаряне на RDF отпадъци в най-плодородната и атрактивна за селски туризъм част на Дунавската равнина.


В 20-минутен филм Антикорупционният фонд (АКФ) разказва 11-годишната история как фирмата „Петрургия“ на Румен Гайтански е подпомагана от хора от управлението, от държавни служители на отговорни постове и съдии да прокарва намерението си да направи село Върбовка център на изгарянето на боклука на Балканите. (Филма можете да гледате в края на текста.)


„Това е огромен инсинератор, който ще може да изгаря отпадъците на всички градове и села в България. Проект, свързан с рискове от сериозни замърсявания, който през годините привлича трудно обяснима подкрепа от местни и национални власти, която понякога отива отвъд закона“, посочват от АКФ.

Фактите от казуса нееднократно са описвани в „Дневник“. Те показват как уж заради обещание на 300 работни места и назначаване на една кметска сестра няколко власти си затварят очите за очевидно проблемен проект.


Старт в последния ден на първото правителство на ГЕРБ


През 2013 г. „Петрургия“ получава концесия за добив на базалт в околността на село Върбовка, община Павликени. Тя е подписана от тогавашния министър Делян Добрев в последния ден от първото правителство на ГЕРБ с премиер Бойко Борисов.


Случилото се е странно, защото Борисов и партията му идват на власт първо в София, а след това в страната, със заявката, че ще изгонят Вълка, както е известен Румен Гайтански, от столицата. Там по това време има криза с отпадъците, а фирмите на Гайтански - „Волф“ („Вълк“) и „Диц“, са занимават със сметопочистването. Борисов уж му го отнема, но до ден днешен няколко столични района се чистят пак от негови дружества. Даването на концесията показва, че очевидно намерението на премиера да няма „лисици, вълци, мечки“, както той се заканва, не важи за провинцията.


Над 10 години концесията във Върбовка не се развива, а базалт не се добива и досега. Това обаче не пречи на концесионера да събори стена от средновековна крепост, която се оказва заровена в кариерата. Това е установено едва в началото на 2021 г. от историческия музей във Велико Търново.


Производство на каменна вата със „собствен енергоизночник"


„През 2020 г. „Петрургия“ представя ново инвестиционно предложение - производство на каменна вата от добивания от концесията базалт. Притеснителен елемент от проекта, който предизвиква масови граждански протести в Павликени, е това, че производството изцяло ще се захранва с енергия от „собствен енергоизточник“ - инсинератор на боклуци“, разказва филмът „Вълкът на Върбовка“. В него експерти и членове на гражданското сдружение „Ти решаваш“ посочват, че капацитетът на планирания инсинератор ще го направи най-големия в България.

„Изграждането на инсинератор с такъв капацитет не е нито местен, нито регионален въпрос. Това е национален проблем, тъй като ще доведе до струпване на всички проблеми, свързани с отпадъците в България на едно място“, коментира Данита Заричинова, еколог и член на Експертния екологичен съвет към Регионалната инспекция за околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново, разглеждал проекта.
По проект съоръжението ще работи 24 часа в денонощието и ще изгаря 1160 тона RDF (гориво от отпадъци) на ден или 423 хиляди тона на година: количество, почти равно на количеството, отделяно от всички населени места в България взети заедно - 430 хиляди тона. Такава е статистиката, предоставена от инвеститора в Доклада му за оценка на въздействието върху околната среда.

„Огромният капацитет на енергоизточника повдига съмнения за това каква всъщност е истинската бизнес идея, която „Петрургия“ иска да реализира при Върбовка. Дали производството на каменна вата не служи като параван за създаването на най-големия сметопреработващ център на България и Балканите“, коментира Лора Георгиева, старши правен съветник в АКФ.

На ръба на закона

„По-притеснително е, че осъществяването на проекта на „Петрургия“ до село Върбовка често се движи на ръба на закона и с трудно обяснима подкрепа от страна на местни и национални власти“, посочват от Антикорупционния фонд и изреждат примерите на такава подкрепа.


1. През 2021 г. РИОСВ - Велико Търново, преценява, че няма нужда „Петрургия“ да представя нова екологична оценка на изменението на специализирания устройствен план за обекта. Въпреки че първоначалният план, изработен през 2013 г., е претърпял фундаментални промени - от терен за добив на базалт, пространството се трансформира и включва и терен за производство на каменна вата, и терен за електроцентрала, произвеждаща енергия чрез изгаряне на RDF гориво - процес, който крие множество специфични рискове от замърсявания на въздуха, водите и почвите.
Според тогавашното решение на РИОСВ обаче при тези промени „няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве“.

РИОСВ прави тази оценка, въпреки че на два пъти изисква и получава становище от Регионална здравна инспекция РЗИ) - Велико Търново, че „информацията, която инвеститорът е подал, не е достатъчна, за да се заключи дали проектът е опасен за човешкото здраве и околната среда."


2. Подобни липси се откриват и в Доклада за оценка на въздействието за околната среда (ДОВОС) на проекта, който инвеститорът представя в края на 2021 г. „От доклада не става ясно какво ще се случва с остатъците от горенето на боклук, които според производителя на инсталацията ще бъдат не по-малко от 19% от целия изгарян боклук или над 220 тона на денонощие“, посочва АКФ и цитира хидробиолога Пенчо Пандъков, който е член на експертния екологичен съвет към РИОСВ:


„Няма къде да бъде извозван и третиран този опасен отпадък. За цяла Северна България има две депа за опасни отпадъци – в Севлиево и Силистра. Техният капацитет ще се запълни за 4 месеца."

Инвеститорът не предвижда и надежден механизъм за мониторинг на вредните емисии в атмосферата и по-конкретно на устойчивите органични замърсители диоксини и фурани, които доказано се образуват при горенето на твърди отпадъци. Има и сериозни неясноти по отношение на ползването и опазването на водите:

„Има предпоставки да се заустват силно отровни отпадни води, част от тях с примеси от дънната пепел и дънните шлаки. Под точката на заустване на отпадните води има много населени места.“
Пенчо Пандъков, хидробиолог

3. Въпреки липата на гаранции за здравето на гражданите Община Павликени на няколко пъти се намесва активно, за да улесни осъществяването на проекта, често в нарушение на закона.

„Така например, кметът на Павликени Емануил Манолов предлага, а Общинският съвет решава да продаде на фирмите на Гайтански 63 декара общинска земеделска земя по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, която по закон не може да се продава. Кметът на Павликени, под чиито пряк надзор е цялата административна дейност по инвестиционното предложение на „Петрургия“, се намира и в потенциален конфликт на интереси, тъй като сестра му работи за „Петрургия“ като „Организатор стопанска дейност“ от 4 май 2020 г. до 1 февруари 2022 г. В този период кметът е внесъл 5 от предложенията си, с които се съдейства за реализацията на проекта на „Петрургия“. В свое публично изказване кметът заявява, че именно той е предложил на инвеститора да назначи сестра му като „подходящия човек за тази работа.", разказва в разследването си Антикорупционният фонд.

Въпреки че тези факти са публично известни, Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) не открива конфликт на интереси в действията на кмета на Павликени.

„Извън полезрението на КПКОНПИ остава дори и това, че на първия първия Експертен екологичен съвет в РИОСВ - Велико Търново, на 31 януари 2022 г., когато се решава съдбата на предложението на „Петрургия“, Община Павликени, представлявана от зам.-кмета, гласува в негова подкрепа. Гласуването на Съвета съвпада с последния работен ден на кметската сестра в „Петрургия“, се казва във филма „Вълкът на Върбовка"


Заседанието продължава 8 часа и взема трудно решение в полза на инвеститора с 9 гласа „за“, 2 - „против“ и 6 въздържали се. След идването на нов директор на РИОСВ, на 24 април 2023 г. се провежда ново заседание на Експертния екологичен съвет. На него инвеститорът не представя посочените от РЗИ допълнителни необходими документи, а мнозинството от членовете на съвета гласуват „против“ инвестиционното намерение.
На 28.04.2023 г. директорът на РИОСВ постановява решение, с което не одобрява намерението на инвеститора, поради сериозните потенциални въздействия върху атмосферния въздух, водите и почвата и липсата на адекватни мерки за ограничаване на отрицателното въздействие и за реакция при екологични замърсявания.


Решението цитира становищата на директора на РЗИ - Велико Търново, от август 2022 г., според което „информацията в ДОВОС на инвеститора е непълна и неточна“, оценката на здравния риск не обхваща всички аспекти и „не доказва по категоричен начин липсата на здравен риск за населението, нито предлага ефективни мерки за намаляване на отрицателното въздействие“. Министърът на здравеопазването също дава отрицателно становище, като отчита липсата на данни за адекватна оценка на здравния риск, недостатъчните в качествен и количествен аспект мерки за предотвраряване на отрицателното въздействие, липсата на оценка на кумулативния ефект от предложението и заключава, че „опазването на човешкото здраве е национален приоритет, който стои над интересите на отделните граждани или стопански субекти“.

Инвеститорът обаче започва съдебна битка.


4. „Петрургия“ е победител в съда до момента: „През юли 2023 г. съдия Емил Желев, доскорошен съдия в закрития Специализиран наказателен съд и настоящ съдия в Административен съд - София област, отменя отрицателното решение по оценката на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ - Велико Търново. Делото е разгледано в скоростен порядък, а мотивите за отмяната му са несъстоятелни“, разказва АКФ.

В момента директорът на РИОСВ - Велико Търново и Сдружение „Ти решаваш“, което обединява граждани на община Павликени, обжалват пред Върховния административен съд (ВАС) решението на Административен Съд - София област. Първото заседание по делото се проведе на 15 април 2024 година.


През февруари 2024 г. ВАС се произнесе в полза на „Петрургия“ по друг казус като потвърди решението на Административен съд - Велико Търново, че не е необходима нова оценка на изменения устройствен план на обект Върбовка, въпреки фундаменталните промени в инвестиционното предложение.


5. „Предвид постановените до момента решения на административните съдилища, се опасяваме, че има голяма опасност Върховният административен съд (ВАС) окончателно да се произнесе в полза на инвеститора. С това би бил разчистен пътят пред проекта за инсинератор за горене на отпадъци в община Павликени, въпреки неколкократно изразеното нежелание на мнозинството местни граждани и въпреки документираните екологични и здравни рискове, сързани с реализацията му. Предвид изключителния обществен интерес, ще продължим да следим случая и да информираме обществеността за решенията на институциите, които повдигат съмнения“, коментира Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.

 

Източник: dnevnik.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини