Ако много ви се иска с някой да си початите, но в кюто никой не ви пише, то поставете си статус "Не безпокойте!"...

от 1 глас
Последни новини