Последен изпит в университета. Продължителността му е два часа. Един студент влиза в залата половин час преди края на изпита и сяда да пише. Професорът го предупреждава, че времето няма да му стигне, а ако предаде листа след края на двата часа, няма да му го приеме.
- Добре - съгласява се студентът и сяда да пише. Естествено, не се справя в рамките на половин час и предава листа си доста след края на изпита. Професорът отказва да го приеме.
Студентът пита ядосано:
- Знаете ли кой съм аз?
- Не знам и не ме интересува! - отговаря професорът.
- Знаете ли кой съм аз? - повтаря студентът.
- Не знам и не ме интересува! - отговаря професорът.
- Добре - казва студентът, пъха листа си някъде по средата на купчината с изпитните работи и излиза от залата.

от 0 гласа
Последни новини