Един мъж трябва да е два пъти по-умен от която и да е жена за да свърши една работа толкова добре колкото нея.
За щастие това НИКАК не е трудно....

от 0 гласа
Последни новини