Бойко води политика на последователно отрицаниe.
Днес казва, утре отрича, в другиден отрича отреченoто...

от 0 гласа
Последни новини