Заекът пътувал с влака, но куфърът му се изгубил.
Той ядосано започнал да минава по купетата и да пита "Къде ми е куфърът?Кажете, че да не стане като миналата година!"
Така по инерция отворил и следващото купе и пак извикал това:
- Къде ми е куфърът? Кажете, че да не стане като миналата година!
Там седял лъвът и го попотал нервено:
- Какво стана миналата година?!
Заекът отговорил уплашено:
- Аааа ммм нищо...Купих си нов!

от 0 гласа
Последни новини