Семейство спи кротко в брачното ложе. Жената сънува кошмар, скача и изкрещява:
- Бързо, мъжът ми се прибира.
Съпругът скача от леглото и се скрива в гардероба.
След малко излиза от гардероба и казва:
- Жена не мислиш ли, че ние двамата сме малко нещо поизнервени?

от 1 глас
Последни новини