Върви си червената шапчица из гората доста оскъдно облечена. Среща вълка на една пътечка:
-Червена шапчице, знаеш ли, че могат да ти се случат доста неприятни неща, както си тръгнала така из гората?
-Знам - казала червената шапчица, намигайки му многозначително.
-Добре тогава !- казал вълкът и й счупил крака.

от 0 гласа
Последни новини