Когато жененият мъж се прибере рано вкъщи, си мисли какво да почете.
А когато се прибере късно, си мисли какво да съчини.

от 0 гласа
Последни новини