- Полицията?! Обаждаме се от психиатрията. Един пациент избяга!
- Отличителни белези?
- Плешив и къдрав.
- Плешив и къдрав?! Ама..това е невъзможно!
- Нали ви обяснявам, че се обаждам от психиатрията...

от 0 гласа
Последни новини