Загубите заради спама в държаваната администрация били даже повече от 8 милиона лева, те даже четяли писмата...

от 0 гласа
Последни новини