Темел и четирима ловци излезли на лов. По едно време видяли една дупка. Темел:
- Залегнете, другари! Зайча дупка!
Заекът се показал. Гръмнали го.
Продължили по пътя. След малко се появила още по-голяма дупка. Темел:
- Залегнете, другари! Лисича дупка!
Лисицата се показала. Гръмнали я.
Продължили по пътя. След малко се появила огромна дупка. Темел:
- Залягайте, другари! Не знам от какво е дупката, но каквото и да е да ни е на късмет.
На другия ден вестниците излезли със заглавие: "Петима ловци загинаха под колелата на влака."

от 1 глас
Последни новини