Чапаев се връща от поход и пита Петка:
- Петка, имаше ли някакви инциденти в частта!
- Ами застреляха картечарката Анка.
- Амин, загинала е славно в битка. Други?
- Ами застреляха и картечарката Машка.
- Амин, загинала е славно в битка. Други?
- Свърши цистерната със спирт, защото трябваше да пием за смъртта на Анка и Машка.
- Петка, Петка, хиляди пъти съм ти казвал, когато ми докладваш, да степенуваш събитията по важност.

от 0 гласа
Последни новини