Тези, които водят хорото са хороводи.
Тези, които изучават творчеството на хороводите са хороводоведи.
Тези, които обичат да четат хороводоведите са хороводоведофили.
Тези, които ненавиждат хороводоведофилите са хороводоведофилофоби.
Тези, които ядат хороводоведофилофобите са хороводоведофилофобофаги.
Тези, които се борят с хороводоведофилофобофагите са антихороводоведофилофобофаги.
Тези, които твърдят, че са антихороводоведофилофобофаги са квазиантихороводоведофилофобофаги...

от 0 гласа
Последни новини