Гледа джебчия концерт за пиано:
- Ама че работа! Какви пръсти, а се занимава с глупости...

от 1 глас
Последни новини