Старец се оженил за млада девойка. След една година я води в болницата да ражда.
- Ама вие можете? ! - учуден пита доктора.
- Моторът винаги трябва да работи! - гордо заявява дядката.
След още една година пак я води в болницата да ражда.
- Ама вие още можете! - пак се чуди докторът.
- Моторът винаги трябва да работи! - пак гордо отвръща дядката.
След няколко часа докторът излиза от родилното и с доволна усмивка
казва:
- Е, деденце, трябва да смениш маслото - черно се роди!

от 0 гласа
Последни новини