Едно семейство тика току-що купената кола към сервиза. Съпругата, задъхана, казва:
- Не мислиш ли, че имаше право този тип, който ни продаде колата?
- В какъв смисъл?
- Ами, когато ни каза, че колата почти не изразходва бензин.

от 0 гласа
Последни новини