- Ало, обажда се конят на Хан Аспарух. Хан Аспарух там ли е?
- Я се махай! - затварят слушалката.
След малко телефонът пак звъни:
- Що затваряте бе! Знаете ли колко трудно се набира с копито!

от 0 гласа
Последни новини