На златна сватба мъжа подпийнал се хвали пред приятели:
- Ех, ако знаехте, на колко мъже съм сложил рога!
Жената дочува и мърмори:
- Хм, а аз само на един...

от 0 гласа
Последни новини