- Тате, а кои хора са простовати?
- Това са хора с ограничен кръгозор, които нямат високи идеали, които не се вълнуват от глобалните проблеми, и които мислят, че държавата съществува, за да осигурява техните лични нужди.
- Тате, а с такива хора често ли се виждаш?
- Разбира се, като депутат аз постоянно се виждам с такива хора.

от 1 глас
Последни новини