- Татко, татко, защо този филм е забранен за малки деца?
- Стой тихо, сега сам ще видиш!

от 0 гласа
Последни новини