Подсъдим се обръща към съдията:
- Няма закон без вратичка.
- Прав сте, но не забравяйте, че тази вратичка най-често
води към затвора.
- Но, господин съдия, аз не вярвам, че в затвора ще ме
превъзпитат.
- Откровено казано, аз също не вярвам, но нека все пак
опитаме…

от 0 гласа
Последни новини