Вълкът се промъкнал в къщата на бабата на Червената шапчица и я изял. След което легнал в леглото й, завил се презглава и заспал.
Горкият… Откъде да знае, че бабата имала толкова страстен дядо?

от 0 гласа
Последни новини