- Защо си толкова тъжен?
- Жена ми заминава на море за две седмици...
- Не те разбирам тогава.
- Ако не съм тъжен - тя може да премисли.

от 0 гласа
Последни новини